Hejnická mše

Plakáty zvoucí na mši a noty pro Jizerský lid.

(2018)