Jak střelec zabil tři obry a zachránil princeznu

grafická úprava, ilustrace a realizace knihy pohádky (náklad: 2)

(2011)